Akcenty zmieniają swoją szatę graficzną.

Za kilka dni wracamy!
"Akcenty" to polskojezyczne pismo spoleczno-kulturalne wydawane w Berlinie od 2004 roku